Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/05/2017

Chiêu sinh lớp chuyển đổi khóa 2 năm 2017 (ngành QL năng lượng, QTKD, HTTTQL)

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi cao học và những thí sinh có bằng đại học hệ không chính quy (chuyên tu, tại chức, thường xuyên, mở rộng, từ xa, ….) phải bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi ngành để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi cao học.

Chiêu sinh lớp chuyển đổi khóa 2 năm 2017 ngành Quản lý năng lượng, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý. (đính kèm hồ sơ chuyển đổi các ngành bên dưới).

   Thời gian nộp hồ sơ và đóng học phí từ ngày: 05/06/2016 đến ngày 30/06/2017
   Ngày khai giảng dự kiến: 03/07/2017 – Học vào các buổi trong tuần từ thứ Hai đến chủ nhật (trừ giờ hành chính)

  Thời khóa biểu lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức
  Các học viên vui lòng theo dõi TKB tại đây >>>  hoặc menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi   Thời khóa biểu
 
  Hồ sơ đăng ký học lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức
  Thí sinh vui lòng tải hồ sơ đăng ký ở danh sách đính kèm bên dưới.
 
• Ngành nào có chương trình Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi?
Các ngành có chương trình bổ túc kiến thức-chuyển đổi được quy định chi tiết trong Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2017 .