Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 20/12/2012          

Thời khóa biểu lớp BTKT khóa 1 năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo thời khóa biều lớp bổ túc kiến thức khóa 1 năm 2013 cho tất cả các ngành xem chi tiết tại đây >>>

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 20/12/2012          

Thời khóa biểu lớp BTKT khóa 1 năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo thời khóa biều lớp bổ túc kiến thức khóa 1 năm 2013 cho tất cả các ngành xem chi tiết tại đây >>>

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012