Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 29/01/2016

Gia hạn nộp hồ sơ lớp Bổ túc kiến thức & lớp Chuyển đổi khóa 1 năm 2016

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ và thay đổi thời gian khai giảng lớp Bổ túc kiến thức & lớp Chuyển đổi khóa 1 năm 2016, như sau:

- Gia hạn nộp hồ sơ đến ngày:  22/02/2016;
- Khai giảng: 15/02/2016 Học vào các buổi trong tuần từ thứ Hai đến chủ nhật (trừ giờ hành chính).

Chi tiết vui lòng tham khảo tại >>>

Thông tin liên hệ: 

Địa điểm: Phòng 115B3 - Truờng Đại Học Bách Khoa;
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng 8:00 - 11:00; chiều 13:30 - 18:30;
Điện thoại: +848 38637318 hoặc +848 38647256 ext 5263;
- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
- Facebook: https://www.facebook.com/saudaihocbachkhoa/

Trân trọng./.