Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 18/05/2015

Thi giữa kỳ môn Các phương pháp phân tích định lượng ngày 19/05/2015

Phòng ĐT SĐH thông báo thi giữa kỳ môn Các phương pháp phân tích định lượng ngành Quản trị kinh doanh và Quản lý năng lượng ngày 19/05/2015 lúc 18h30 tại Phòng 305B4.

Học viên vui lòng xem file đính kèm bên dưới để biết danh sách chi tiết.

Mọi thắc mắc về danh sách thi thì học viên vui lòng gọi điện thoại đến phòng Đào tạo SĐH gặp cô Nhung để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38637318

Trân trọng thông báo ./.