Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 22/06/2018

Hình ảnh buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2014 tại trường ĐH Bách Khoa

Phòng Đào Tạo Sau Đại Học tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2014 tại trường Đại học Bách khoa vào ngày 25/04/2014 chi tiết như sau:

2014-1 1
Chương trình chi tiết tại buổi lễ Tốt Nghiệp:
    - Từ 6g30 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.
    - 6g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.
    - Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

2014-1 2
Hiệu Trưởng phát biểu trong buổi lễ

2014-1 3

2014-1 4

2014-1 5

2014-1 6
Các Tân Thạc Sĩ xuất sắc chụp hình cùng Lãnh đạo nhà Trường

2014-1 13
Các Tân Tiến Sĩ xuất sắc chụp hình cùng Lãnh đạo nhà Trường

2014-1 7


2014-1 8

2014-1 9

2014-1 10

2014-1 11

2014-1 12
 

 

Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 22/06/2018

Hình ảnh buổi Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2014 tại trường ĐH Bách Khoa

Phòng Đào Tạo Sau Đại Học tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2014 tại trường Đại học Bách khoa vào ngày 25/04/2014 chi tiết như sau:

2014-1 1
Chương trình chi tiết tại buổi lễ Tốt Nghiệp:
    - Từ 6g30 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.
    - 6g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.
    - Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

2014-1 2
Hiệu Trưởng phát biểu trong buổi lễ

2014-1 3

2014-1 4

2014-1 5

2014-1 6
Các Tân Thạc Sĩ xuất sắc chụp hình cùng Lãnh đạo nhà Trường

2014-1 13
Các Tân Tiến Sĩ xuất sắc chụp hình cùng Lãnh đạo nhà Trường

2014-1 7


2014-1 8

2014-1 9

2014-1 10

2014-1 11

2014-1 12
 

 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012