Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Chương trình học bổng Toshiba năm 2013          

Chương trình học bổng Toshiba nhằm hỗ trợ những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ và đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) và có triển vọng trở thành những người lãnh đạo tiềm năng trong tương lai. Năm 2013, chương trình học bổng Toshiba sẽ cấp học bổng trong nước cho các học viên thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật và các chuyên ngành khác.

- Ngày nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH: 12/08/2013, gặp thầy Cần.
- Số lượng học bổng: 20

Ứng viên vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Chương trình học bổng Toshiba năm 2013          

Chương trình học bổng Toshiba nhằm hỗ trợ những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ và đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) và có triển vọng trở thành những người lãnh đạo tiềm năng trong tương lai. Năm 2013, chương trình học bổng Toshiba sẽ cấp học bổng trong nước cho các học viên thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật và các chuyên ngành khác.

- Ngày nộp hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH: 12/08/2013, gặp thầy Cần.
- Số lượng học bổng: 20

Ứng viên vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012