Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Cơ hội tìm kiếm học bổng nghiên cứu tại đại học công nghệ Sydney ngành công nghệ thông tin          

Đại học Công nghệ Sydney (UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY, UTS) cùng Trường Đại học Công nghệ thuộc ​Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) phối hợp tổ chức Khóa học Nghiên cứu về Công nghệ cao trong các ứng dụng IoT (Research School on Advanced Technologies for IoT Applications) tại Hà Nội trong hai ngày 15-16/3/2017.

Mục đích của Khóa học là giới thiệu các phát triển hiện nay trong IoT đến người học cũng như các nhà nghiên cứu tại Việt Nam cũng như thúc đẩy việc trao đổi các ý tưởng cũng như cơ hội tham gia học chương trình tiến sỹ tại UTS.

Thông tin cụ thể có tại:

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Cơ hội tìm kiếm học bổng nghiên cứu tại đại học công nghệ Sydney ngành công nghệ thông tin          

Đại học Công nghệ Sydney (UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY, UTS) cùng Trường Đại học Công nghệ thuộc ​Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) phối hợp tổ chức Khóa học Nghiên cứu về Công nghệ cao trong các ứng dụng IoT (Research School on Advanced Technologies for IoT Applications) tại Hà Nội trong hai ngày 15-16/3/2017.

Mục đích của Khóa học là giới thiệu các phát triển hiện nay trong IoT đến người học cũng như các nhà nghiên cứu tại Việt Nam cũng như thúc đẩy việc trao đổi các ý tưởng cũng như cơ hội tham gia học chương trình tiến sỹ tại UTS.

Thông tin cụ thể có tại:

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012