Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Chương trình trao đổi ngắn hạn với các trường Đại học Bồ Đào Nha trong khuôn khổ dự án Merging Voices          


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về Chương trình trao đổi ngắn hạn với các trường Đại học Bồ Đào Nha.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Chương trình trao đổi ngắn hạn với các trường Đại học Bồ Đào Nha trong khuôn khổ dự án Merging Voices          


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về Chương trình trao đổi ngắn hạn với các trường Đại học Bồ Đào Nha.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012