Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 22/06/2017          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/2017-2018 (dành cho K2016 trở về trước)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị Học viên cao học (HV) & Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK1/2017-2018 (dành cho khóa 2016 trở về trước) như sau:

Đợt 1: Từ ngày 18/7/2017 --> 21/7/2017: Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

*Lưu ý:
- Riêng khóa 2017 sẽ có thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể sau (dự kiến ngày 14/8/2017).

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Thạc Sĩ tại Bách Khoa

Xem tất cả

Ngày 22/06/2017          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/2017-2018 (dành cho K2016 trở về trước)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị Học viên cao học (HV) & Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK1/2017-2018 (dành cho khóa 2016 trở về trước) như sau:

Đợt 1: Từ ngày 18/7/2017 --> 21/7/2017: Học viên đăng ký môn học online tại đây >>>

*Lưu ý:
- Riêng khóa 2017 sẽ có thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể sau (dự kiến ngày 14/8/2017).

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012