Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 21/02/2017          

Thời khóa biểu lớp ôn tập cơ sở các ngành đợt 1 năm 2017 (có cập nhật, bổ sung ngày 21/02/2017)

Phòng ĐT xin thông báo về thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 1 năm 2017.

Ngày khai giảng: 11/02/2017.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 21/02/2017          

Thời khóa biểu lớp ôn tập cơ sở các ngành đợt 1 năm 2017 (có cập nhật, bổ sung ngày 21/02/2017)

Phòng ĐT xin thông báo về thời khóa biểu lớp ôn tập môn cơ sở các ngành đợt 1 năm 2017.

Ngày khai giảng: 11/02/2017.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012