Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 06/02/2017          

TKB ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý & Anh văn từ 06/02/2017 → Hết

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập Toán 1, Toán quản lý và Anh văn.
Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2017 đợt 1 ở file đính kèm bên dưới.


Lưu ý:
            - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website vào khoảng giữa tháng 02/2017.
            - 
Các lớp học ôn tập môn Toán và Anh Văn chưa mở vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin.
            - Thời khóa biểu ôn tập này chỉ áp dụng từ ngày 06/02/2017 đến Hết.
         Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 06/02/2017          

TKB ôn tập môn Toán 1, Toán quản lý & Anh văn từ 06/02/2017 → Hết

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập Toán 1, Toán quản lý và Anh văn.
Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2017 đợt 1 ở file đính kèm bên dưới.


Lưu ý:
            - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website vào khoảng giữa tháng 02/2017.
            - 
Các lớp học ôn tập môn Toán và Anh Văn chưa mở vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin.
            - Thời khóa biểu ôn tập này chỉ áp dụng từ ngày 06/02/2017 đến Hết.
         © Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012