Học bổng sau đại học

  • Học bổng SASAKAWA

    Chương trình học bổng SASAKAWA Nhật Bản, hạn chót nộp hồ sơ trước ngày 17/12/2012
  • Chương trình học bổng 2013 thuộc Dự án AUN/SEED-Net

    Phòng quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến Quý thầy cô và các bạn sinh viên thông tin về các chương trình học bổng năm 2013 thuộc dự án AUN/SEED-Net.
  • Pony Chung 2012

    Quỹ học bổng Pony Chung thuộc tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc đã dành 30 suất học bổng thường niên trao cho sinh viên các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM).

  • Engineering Science 21 Century

    Chương trình học bổng "Engineering Science 21 Century" dành cho bậc Thạc Sĩ, Tiến Sĩ tại trường ĐH Osaka, Nhật Bản.

Học bổng sau đại học

  • Học bổng SASAKAWA

    Chương trình học bổng SASAKAWA Nhật Bản, hạn chót nộp hồ sơ trước ngày 17/12/2012
  • Chương trình học bổng 2013 thuộc Dự án AUN/SEED-Net

    Phòng quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến Quý thầy cô và các bạn sinh viên thông tin về các chương trình học bổng năm 2013 thuộc dự án AUN/SEED-Net.
  • Pony Chung 2012

    Quỹ học bổng Pony Chung thuộc tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc đã dành 30 suất học bổng thường niên trao cho sinh viên các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM).

  • Engineering Science 21 Century

    Chương trình học bổng "Engineering Science 21 Century" dành cho bậc Thạc Sĩ, Tiến Sĩ tại trường ĐH Osaka, Nhật Bản.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012